Kaltblut Magazine

Inverni, Sara Roka & Smarteez featured for German publication, Kaltbut Magazine.